Bak Mei

1e generatie

Bak Mei (Chinese: 白眉, letterlijk “Witte Wenkbrauw(en)”; ook bekend als ‘Pai Mei’, ‘Pei Mei’, ‘Bai Mei’, ‘Pak Mei’) is volgens de mythes één van de legendarische Vijf Ouderlingen (Five Elders) en iemand die de verwoesting van de Shaolin Tempel door het Imperische Qing Dynasty Regime (1644-1912) heeft overleeft. Er gaan geruchten rond dat de monnik Bak Mei degene is die Shaolin aan de Imperialistische Overheid heeft verraden. De martial-art stijl is naar hem vernoemd.

source: wiki

 

the Abbot Guang Hui Sin Shi (廣慧禅師 Kong Wei)

2e generatie

“Pak Mei” leerde het complete systeem slechts aan een klein aantal mensen. Alle tweede generatie beoefenaars waren monniken. Één van hun was “De Abt Guang Hui Sin Shi (廣慧禅師 Kong Wei)”. Toen Pak Mei vluchtte van Zuid-China om te schuilen op Emei Shan, vestigde hij zich op de top van (Jin Ding 金頂 Gam Deng Golden Summit) deze berg. De Abt van dit klooster was Guang Hui. Hij was een befaamde meester in Chinees Boxen en ademtechnieken. Pak Mei en Guang Hui wisselde technieken en methodes met elkaar uit. Guang Hui was gespecialiseerd in ademtechnieken en leerde deze aan Pak Mei. Guang Hui nam een enorm risico door Pak Mei in zijn tempel toe te laten, aangezien de Qing heersers overal naar hem zochten. Als hij daar ontdekt zou worden zou het zijn tempel en zijn leven kosten. Het is niet geheel zeker voor welk klooster Guang Hui de Abt was. Onder andere de namen White Cloud temple (白雲寺 Bai Shui Si), Guang Fu temple (廣幅寺) worden genoemd. Guang Hui leerde de methodes van Pak Mei aan de monniken in zijn temple.

source: Jie’s Students Association

 

Du Fa Yun Sin Shi (竺法雲禅師 Chuk Fat Wan) 1822-1914

3e generatie

Abbot Guang Hui draagde zijn kennis over naar de monnik Du Fa Yun. Du Fa Yun was een van de weinige derde generatie-meesters die toestemming kreeg van meester Guang Hui om de geheime martial-arts stijl te onderwijzen. Toen hij ouder werd, besloot Du Fa Yun om op een pelgrimstocht door China heen te reizen samen met zijn leerling Lian Sheng (蓮生 Lin Sang).

source: Jie’s Students Association

 

Cheung Lai Chun

4e generatie

Cheung Lai Chun is geboren in 1880 in het Wai Chow-district in het zuiden van China. Dit ligt in een regio die Tung Gong (oostelijk riviergebied) wordt genoemd. Tung Gong wordt voornamelijk bevolkt door een Chinese bevolkingsgroep genaamd de Hakka-Chinezen.

Cheung Lai Chun had, voordat hij de Pak Mei-stijl leerde, al diverse andere stijlen beoefend, waaronder Lo Man Pai, Li-familiestijl en Drakenstijl. Cheung Lai Chun was de eerste niet-monnik die de stijl leerde en de eerste grootmeester van het Pak Mei. Tijdens zijn leven trainde hij veel leerlingen waarvan een aantal zelf sifu (leraar, meester) werden. Een van zijn beste leerlingen was Lee Sai Keung.

source: wiki

 

Lee Sai Keung

5e generatie

Lee Sai Keung, geboren in 1900 in de Kanton in het zuiden van China, leerde eerst de Lee-familiestijl. Lee Sai Keung begon zijn training bij Cheung Lai Chun na zijn dertigste. Hij werd een van de eerste leerlingen van Cheung Lai Chun. Vele jaren trainde hij in de Pak Mei-stijl en werd een van de bekendste meesters.

Op verzoek van de Hakkagemeenschap in Suriname vertrok Lee Sai Keung in 1968 naar Suriname om daar les te geven. Het was daar, in Suriname, dat Jie Kon Sieuw leerling werd van Lee Sai Keung.

source: wiki

 

Jie Kon Sieuw

6e generatie

Jie Kon Sieuw is geboren in 1939 in Kanton. Zijn eerste kennismaking met kungfu was in China waar hij een beetje van een oom leerde. Hier begon zijn liefde voor kungfu. Als klein jongetje vertrok hij uit China naar Suriname. In Suriname deed sifu Jie onder andere aan powerliften en bij gebrek aan kungfu deed hij daar aan Judo en Taekwondo.[1]

Toen Lee Sai Keung naar Suriname kwam was hij dan ook een van de eersten die zich aanmeldde. Sifu Jie trainde hard onder de leiding van Lee Sai Keung en werd hierdoor zelf een sifu in de Pak Mei-stijl. Na zijn vertrek naar Nederland ging sifu Jie nog regelmatig naar Hongkong en China om zijn niveau verder te verhogen.

In 1975 vertrok sifu Jie Kon Sieuw naar Nederland. Al snel na zijn komst begon hij met het geven van lessen in de Pak Mei-stijl. In de jaren daarna opende sifu Jie scholen in onder meer AmsterdamWageningenEde en ‘s-Hertogenbosch. Regelmatig gaf sifu Jie demonstraties van zijn kungfu-vaardigheid. Vooral het breken van rivierstenen was een spectaculair onderdeel van zijn kunde.

Sifu Jie heeft gedurende zijn leven vele leerlingen getraind. Hij is dit blijven doen totdat hij op 28 december 2001 na een kort ziekbed overleed.

source: wiki