Bak Mei

1e generatie

Bak Mei (Chinese: 白眉, literally White Eyebrows; also known as Pai Mei, Pei Mei, Bai Mei, Pak Mei) is said to have been one of the legendary Five Elders – survivors of the destruction of the Shaolin Temple by the Qing Dynasty imperial regime (1644–1912) – who, according to some accounts, betrayed Shaolin to the imperial government. He shares his name with the Southern Chinese martial art attributed to him.

source: wiki


 

the Abbot Guang Hui Sin Shi (廣慧禅師 Kong Wei)

2e generatie

Pak Mei only taught the complete system to a very few people. All of the second generation practitioners were monks. One of them was the Abbot Guang Hui Sin Shi (廣慧禅師 Kong Wei). When Pak Mei fled from southern China to seek refuge on Emei Shan, he settled in one of the monasteries on the top (Jin Ding 金頂 Gam Deng Golden Summit) of this mountain. The Abbot of this monastery was Guang Hui. He was also an accomplish master in Boxing and breathing methods. Pak Mei and Guang Hui exchanged techniques and methods. Guang Hui was specialising breathing techniques and learned them to Pak Mei. Guang Hui took an enormous risk by taking Pak Mei in to his temple. With the Qing rulers looking for him everywhere, if he was being discovered his temple and life were surely lost. It is not totally clear of what monastery Guang hui was the Abbot. The names of the White Cloud temple (白雲寺 Bai Shui Si), Guang Fu temple (廣幅寺) are mentioned. Guang Hui taught the methods of Pak Mei to his monks in his temple.

source: Jie’s Students Association


 

Du Fa Yun Sin Shi (竺法雲禅師 Chuk Fat Wan) 1822-1914

3e generatie

Abbot Guang Hui passed on his knowledge to the monk Du Fa Yun. Du Fa Yun was one of the few third generation masters to receive permission from master Abbot Guang Hui to teach the secret style. When he was getting older Du Fa Yun decided to travel through China on a pilgrimage. He did this with his disciple, the young monk Lian Sheng (蓮生 Lin Sang).

source: Jie’s Students Association


 

Cheung Lai Chun

4e generatie

Cheung Lai Chun is geboren in 1880 in het Wai Chow-district in het zuiden van China. Dit ligt in een regio die Tung Gong (oostelijk riviergebied) wordt genoemd. Tung Gong wordt voornamelijk bevolkt door een Chinese bevolkingsgroep genaamd de Hakka-Chinezen.

Cheung Lai Chun had, voordat hij de Pak Mei-stijl leerde, al diverse andere stijlen beoefend, waaronder Lo Man Pai, Li-familiestijl en Drakenstijl. Cheung Lai Chun was de eerste niet-monnik die de stijl leerde en de eerste grootmeester van het Pak Mei. Tijdens zijn leven trainde hij veel leerlingen waarvan een aantal zelf sifu (leraar, meester) werden. Een van zijn beste leerlingen was Lee Sai Keung.

source: wiki


 

Lee Sai Keung

5e generatie

Lee Sai Keung, geboren in 1900 in de Kanton in het zuiden van China, leerde eerst de Lee-familiestijl. Lee Sai Keung begon zijn training bij Cheung Lai Chun na zijn dertigste. Hij werd een van de eerste leerlingen van Cheung Lai Chun. Vele jaren trainde hij in de Pak Mei-stijl en werd een van de bekendste meesters.

Op verzoek van de Hakkagemeenschap in Suriname vertrok Lee Sai Keung in 1968 naar Suriname om daar les te geven. Het was daar, in Suriname, dat Jie Kon Sieuw leerling werd van Lee Sai Keung.

source: wiki


 

Jie Kon Sieuw

6e generatie

Jie Kon Sieuw is geboren in 1939 in Kanton. Zijn eerste kennismaking met kungfu was in China waar hij een beetje van een oom leerde. Hier begon zijn liefde voor kungfu. Als klein jongetje vertrok hij uit China naar Suriname. In Suriname deed sifu Jie onder andere aan powerliften en bij gebrek aan kungfu deed hij daar aan Judo en Taekwondo.[1]

Toen Lee Sai Keung naar Suriname kwam was hij dan ook een van de eersten die zich aanmeldde. Sifu Jie trainde hard onder de leiding van Lee Sai Keung en werd hierdoor zelf een sifu in de Pak Mei-stijl. Na zijn vertrek naar Nederland ging sifu Jie nog regelmatig naar Hongkong en China om zijn niveau verder te verhogen.

In 1975 vertrok sifu Jie Kon Sieuw naar Nederland. Al snel na zijn komst begon hij met het geven van lessen in de Pak Mei-stijl. In de jaren daarna opende sifu Jie scholen in onder meer Amsterdam, Wageningen, Ede en ‘s-Hertogenbosch. Regelmatig gaf sifu Jie demonstraties van zijn kungfu-vaardigheid. Vooral het breken van rivierstenen was een spectaculair onderdeel van zijn kunde.

Sifu Jie heeft gedurende zijn leven vele leerlingen getraind. Hij is dit blijven doen totdat hij op 28 december 2001 na een kort ziekbed overleed.

source: wiki