De stijl

Pack Mee Pai is een traditionele zuidelijke Kung Fu-stijl en is ontwikkeld door de Taoïstische monnik Pack Mee (ook wel Bak Mei geschreven). Pack Mee Pai heeft als kenmerk dat het een snelle en explosieve stijl is en zich daardoor onderscheidt van andere Kung Fu stijlen. Het is voornamelijk een interne stijl, maar heeft ook externe karakteristieken. Zo ontvangt het slagen zacht, maar countert men hard.

Van de zuidelijke stijlen kan men over het algemeen zeggen dat zij minder gebruik maken van de beentechnieken, maar meer gebruik maken van de arm- en handtechnieken. In onze school leert men wel hoog trappen zodat er meer snelheid en kracht zit in de lage trappen. De armtechnieken worden uitgevoerd op korte afstand van de tegenstander, en zijn doelgericht, snel en krachtig. Er worden ook open handtechnieken toegepast, zoals slagen met de buitenzijde, buitenkant en palm van de hand.

De term Kung Fu

Kung Fu in Europa heeft heel lang synoniem gestaan aan het Martial Arts van China. Echter, was de originele betekenis van de woorden meer dan dat. Het refereerde naar elke vaardigheid of bekwaamheid die door hard werk en oefenen bereikt werd. Bij Pack Mee Pai Nijmegen komen behalve de traditionele vormen van de stijl, ook conditie, kracht- en reflextraining aan bod.

Kung Fu is een zoektocht naar jezelf waarbij je je capaciteiten en grenzen leert kennen en zelfvertrouwen opbouwt.

De meester

De stijl Pack Mee is eeuwenlang slechts één op één doorgegeven en geheim gehouden. Één meester en één leerling. Pas in de 4e generatie werd de stijl openlijk doorgegeven. Sifu Kwee Wie Yang heeft 21 jaar les gehad van Sifu Jie Kon Sieuw, een 6e generatie Pack Mee meester. Hoe verder hij zich in de stijl en in de filosofie verdiepte, hoe meer diepgang deze vorm van Kung Fu kreeg. Sifu Kwee Wie Yang 郭 爲 陽 spreekt al snel niet meer over vechtsport, maar meer over vechtkunst.