Pak Mei Kung Fu

Geschiedenis en lineage

Alleerste monnik

De kung fu stijl Pack Mee, of Bak Mei of 白眉, is ontwikkeld rond de 17e eeuw door een monnik genaamd Bak Mei. Dit was tijdens de Qing Dynasty in China waarin de Shaolin Temple door de toenmalige keizer is vernietigd. De monnik Bak Mei schijnt één van de vijf legendarische ouderen te zijn die deze vernietiging heeft overleefd. Er gaan vele verhalen rond over hoe de stijl is doorgegeven en wat de motieven en de rol van de monnik is geweest in de cultureel-sociologische staat van het toenmalige China. Op de site van een school van dezelfde lineage als de onze in Amsterdam pakmeipai.nl kunt u hier wat verder op inlezen en wordt de geschiedenis uitgebreider besproken.

cheung lai chun lineage generation 4
lee sai keung lineage generation 5
jie kon sieuw lineage generation 6

Tweede en derde generatie

De tweede generatie zou volgens navertellingen een monnik genaamd Abbot Guang Hui Sin Shi (廣慧禅師 Kong Wei) zijn. Bak Mei gaf het vechtsysteem dat hij ontwikkeld had, slechts aan een paar mensen door. Deze monnik had zijn kennis uitgebreidt met andere monniken en gaf op zijn beurt de kennis door aan Du Fa Yun Sin Shi (竺法雲禅師 Chuk Fat Wan) uit 1822-1914. Dit was één van de weinige monniken die toestemming kreeg van de Guang Hui Sin Shi om de geheime stijl te leren.

Vierde generatie en eerste school

Cheung Lai Chuen is de vierde generatie. Hij heeft voor het eerst een school geopend om de stijl in het openbaar te leren aan een beperkte groep mensen, waarvan Lee Sai Keung 李世強 (1899-1974) er één van was. Lee Sai Keung (5e generatie) had een aantal leerlingen waar van Jie Kon Sieuw er één van was.  Jie Kon Sieuw 余官秀 (6e generatie) had onder andere in Suriname en Nederland scholen geopend in de 20e eeuw. Een aantal andere studenten van Lee Sai Keung hebben we persoonlijk ontmoet en hier houden we goed contact mee in Hong Kong. Op de foto hieronder zijn Cheung On (6e generatie, 2e van links), Lau Siu Hung 劉少雄 (6e generatie, middelste persoon), Philip Wong (2e van rechts) en Kwee Wie Yang (7e generatie, meest linkse) te zien, vlak na een zware middagtraining.

Pack Mee meeting

Huidige meester

Kwee Wie Yang 郭 爲 陽 (7e generatie), ook bekend als Cleamens Kwee was een leerling van Jie Kon Sieuw en heeft meer dan 40 jaar Pak Mei getraind, nadat hij zijn voldoening uit karate heeft gehaald. Momenteel heeft hij ook al meer dan 20 jaar ervaring in Tai Chi  en is in meester van de Pack Mee Pai Vereniging Nijmegen.

Moeilijkheidsgraad van Pak Mei kung fu

Pack Mee is een tamelijk moeilijke vechtstijl om te leren beheersen. Dit komt met name door twee elementen in de stijl die erg moeilijk zijn te combineren. In de eerste plaats moet je fysiek explosieve kracht trainen door middel van zware oefeningen en discipline. Dit is het ‘externe’ element van de stijl. Ten tweede moet je leren je lichaam te ontspannen, mentaal en fysiek, zodat je vanuit een ontspannen staat je reflexen en bewegingen bliksemsnel kunt uitvoeren. Deze combinatie van interne en externe elementen is niet onbekend bij andere kung fu stijlen, maar wordt bij Pack Mee tot het uiterste getraind. De vier principes van ‘float’, ‘sink’, ‘spit’ en ‘swallow’ die vaak besproken worden in traditionele martial arts komen ook aan bod in Pack Mee. In tegenstelling van het leren van technieken, is het leren gebruiken van principes, die je vrij moet leren toepassen en begrijpen, een stuk moeilijker. De genoemde principes gaan over het manipuleren en het te lijf gaan van je tegenstander in een bepaald moment, op verschillende manieren. In de les komen deze regelmatig aan bod.

Pack Mei Pai Nijmegen

In Nijmegen definiëren we onszelf deels als een moderne en deels als een traditionele martial arts school. Dit is het resultaat van het willen behouden van de essentiële tradities en de manier van overbrengen van bepaalde technieken, maar het blijven innoveren en aandacht besteden aan de behoeftes van het individu. Wij realiseren ons dat in de moderne tijd, iedereen het ontzettend druk heeft en niet de altijd de tijdsinvestering wil of kan maken die het volledig beheersen van het Pack Mee systeem vereist. Voor de ijverige student hebben we altijd de mogelijkheid voor nóg meer training en diepgang, maar wij streven ervoor om leerlingen de essentie van de stijl relatief vlug duidelijk te maken om zichzelf te leren te verdedigen. Vanuit deze positie laten wij de leerlingen zich verder verbreden en verdiepen.

Groepsfoto pack mee pai nijmegen

Nieuws