Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Kung Fu en Tai Chi vereniging Pack Mee Pai, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

nummer 63478021, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig

wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet

hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding

van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: packmeepai@gmail.com

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke

persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens

eventueel van ons ontvangen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door

de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om

u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in

gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw

voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe

vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies

mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch

noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke

wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de

Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als de

Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. (bv

belastingdienst)

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging

op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te

verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een

dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de

Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van

de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de

noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens

afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw

ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op

de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De

Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende

privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de

websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de

Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke

wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken

tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via

onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Stefan Verkooijen

E-mail: packmeepai@gmail.com

Telefoonnummer: 0631957663

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij

de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor

contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.